ES SARNALHÈRS

Patrimonio - Etnologia - Arte

ES
ES/ AR/ CAT/ FR
acciones / XARXAPROD
.

Xarxaprod és una Associació que aplega centres de producció i
creació artística de Catalunya. L’objectiu de la xarxa és compartir
i optimitzar recursos amb la finalitat d’enriquir el teixit produc-
tiu a disposició de creadores/s i fomentar la seva relació amb el
públic. Espais tant públics com privats que ofereixen recursos,
mitjans i suport als processos de la producció dins l’àmbit de la
creació contemporània.

©xarxaprod